Menu item zonder link

Hoe kan ik er voor zorgen dat er wel een button is met een uitklapmenu, maar geen link op die button zelf?

Ik heb al een paar keer de vraag gehad een menu te maken met submenu’s in WordPress waarvan sommige items in het hoofdmenu niet verwijzen naar een pagina, maar uitsluitend bedoeld zijn om het submenu te laten openen.

Ik doe dit door een aangepast menu-item aan te maken. Zet bij URL # (je moet hier iets invullen om het te laten werken) en de naam van de button, bijvoorbeeld Publicaties.

Voeg het vervolgens toe aan het menu, sla het menu op en bewerk vervolgens het item door alles wat in het vak URL staat weg te halen. In dit geval is dat http://#

Het menu-item blijft gewoon staan. Er klapt netjes een submenu onder uit, alleen is het item zelf geen link meer. Een button zonder link!

Heb jij een vraag? Laat het weten.